หมวกไหมพรม ใบนี้ถักง่ายมากเลยค่ะ ไว้ใส่ตอนฤดูหนาว หรือถักฝากเพื่อนที่จะไปเที่ยวต่างๆ ประเทศ ขอบอกว่าเคยใส่ไปเที่ยวที่เมืองจีน มาแล้วอุ่นมากๆ เลยล่ะ น่ารักอีกด้วยมาถักกันหลายๆ สี หลายๆ ใบเลยค่ะ เพียง 3— 4 ช.ม. ก็ได้หมวกสวย ๆ เอาไว้ใส่อวดกันแล้ว

 

อุปกรณ์

           1. ไหมพรมเส้นใหญ่ 40 กรัม         จำนวน           3         กลุ่ม

           2. เข็มโคร์เช เบอร์ 6

 

วิธีการถัก

           แถวที่ 1  โซ่ 6 ลดห่วงเป็นวงกลม

           แถวที่ 2 โซ่ 3  พ 1 ค  15 ครั้ง ลงในวงกลม ลดห่วงที่โซ่หลักแรก

           แถวที่ 3 โซ่ 3 พ 1 ค ในช่องโซ่ ถัดไป 1 ครั้ง * พ 1 ค อ้อมบนหลักถัดไป 1 ครั้ง พ 1 ค 2 ครั้งในช่องโซ่ถัดไป พ 1 ค อ้อมใต้หลักถัดไป 1 ครั้ง พ 1 ค 2 ครั้งในข่องโซ่ถัดไป *  ทำซ้ำ * ——*  จนหมดแถว ลดห่วงที่โซ่หลักแรก

           แถวที่ 4 โซ่ 3 * พ 1 ค อ้อมบนหลักถัดไป 1 ครั้ง พ 1 ค อ้อมใต้หลักถัดไป 1 ครั้ง* ทำซ้ำ * ——*  จนหมดแถว ลดห่วงที่โซ่หลักแรก

           แถวที่ 5 โซ่ 3 * พ 1 ค อ้อมบนหลักถัดไป 1 ครั้ง พ 1 ค อ้อมใต้หลักถัดไป 1 ครั้ง พ 1 ค อ้อมบนหลักถัดไป 1 ครั้ง พ 1 ค 2 ครั้งในช่องโซ่ถัดไป * ทำซ้ำ * ——*  จนหมดแถว ลดห่วงที่โซ่หลักแรก

           แถวที่ 6 โซ่ 3 * พ 1 ค อ้อมบนหลักถัดไป 1 ครั้ง พ 1 ค อ้อมใต้หลักถัดไป 1 ครั้ง* ทำซ้ำ * ——*  จนหมดแถว ลดห่วงที่โซ่หลักแรก

           แถวที่ 7– 16 ทำซ้ำ เหมือนแถวที่ 6

           แถวที่ 17 พลิกไปถักทางด้านตรงข้ามเพื่อให้เป็นแนวพับหมวก โซ่ 3 * พ 1 ค อ้อมบนหลักถัดไป 1 ครั้ง พ 1 ค อ้อมใต้หลักถัดไป 1 ครั้ง* ทำซ้ำ * ——*  จนหมดแถว ลดห่วงที่โซ่หลักแรก

           แถวที่ 18—19 ทำซ้ำ เหมือนแถวที่ 17

           แถวที่ 20 โซ่ 1 * คธ 3 ครั้ง โซ่ 3 คธ 3 ครั้ง* ทำซ้ำ * ——*  จนหมดแถว ลดห่วงที่โซ่หลักแรก

          

***********************